Van GIS analyse naar geo-design

Gepubliceerd op 26 maart 2021 om 10:21

Geo-analyses – deel 2:
Van een platte daken GIS analyse naar een nieuw design
 

bijdrage van docent geo-ict/geo-data Peter Kaspers

 

Eind november 2020 hebben we u in het eerste deel van deze serie een kijkje in de keuken gegeven met betrekking tot geo-analyses binnen het tweede leerjaar van Geo Media en Design. Binnen dit deel maakten de studenten een analysemodel voor het in kaart brengen van bereikbaarheidsgebieden voor ambulances in Nederland. 

Platte daken analyse in GIS 

In dit tweede deel van deze serie blijven we in Almere. Tijdens één van de lessen geo-analyses hebben de tweedejaars studenten onderzoek gedaan naar de platte daken in Almere. Enerzijds om te kijken naar geschikte daken voor zonnepanelen, maar anderzijds ook om te kijken naar potentiele groene daken.  

Nu is het zo dat er al een landelijke dataset bestaat, waarin alle platte daken in Nederland zijn opgenomen. Deze dataset kunt u vinden op: https://data.overheid.nl  

De vraag is alleen wel hoe komt deze dataset dan tot stand? Welke geo-analyses moet je daarvoor uitvoeren? Tijdens de analyse les hebben de studenten dit nu zelf ervaren en uitgevoerd. De resultaten van hun eigen analyse hebben ze vervolgens ook vergeleken met de landelijke dataset.

 

Stappen om te komen tot de platte daken 

Tijdens de analyse les hebben de studenten verschillende stappen moeten uitvoeren om tot de gewenste platte daken te komen. 

Als eerste hebben de studenten de gebouwvlakken uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) gecombineerd met het digitale hoogtemodel (AHN3). Zie kaart hieronder.

 

Gebouwvlakken (BAG) gecombineerd met het digitale hoogtemodel (AHN3) 

 

Daarna hebben de 2e jaars studenten  de hellingshoeken van de daken en de richting van ieder dak gevisualiseerd.  

Hellingshoek van ieder dak (hoe lichter de kleur, hoe platter het dak)

 

Richting van ieder dak (Zuidgerichte daken voor o.a. zonnepanelen worden hier cyaan gekleurd)

 

Tot slot hebben de studenten de platte daken gefilterd op basis van een hellingspercentage van 15 graden of minder. Hiermee kregen ze de belangrijkste platte daken gevisualiseerd die geschikt zouden kunnen zijn voor zonnepanelen of als een groen dak gebruikt kan worden.  

Daken met een hellingshoek van 15 graden of minder (hoe groener de kleur, hoe platter het dak)

 

Vergelijking met de landelijke dataset 

Om een goede onderbouwing te kunnen geven van de resultaten, hebben de studenten ook de landelijke platte daken dataset erbij gehaald. Hieronder ziet u de overeenkomsten. Zoals u kunt zien komen de berekende platte daken goed overeen met de landelijke dataset.  

Door de studenten berekende platte daken (De daken met de groene kleur zijn de meest platte daken)

 

Landelijke platte daken dataset (de daken met de donker blauwe kleur zijn de meest platte daken)

 

De studenten hebben tijdens deze les de platte daken in Almere inzichtelijk gemaakt. Houdt het hier voor een GMD student dan op? Nee, GMD studenten zijn juist in staat om de combinatie te maken tussen het analyseren en het visualiseren.  Vanaf het eerste leerjaar is hier in de opleiding al aandacht voor.

 

Op naar een nieuw geodesign! 

Door het vinden van de platte daken in een stad, kan daarna een vervolgstap worden gemaakt, namelijk het design van bijvoorbeeld een groen dak.  

Mooie voorbeelden hiervan hebben de eerstejaars studenten Geo Media en Design gemaakt over de stedelijke ontwikkeling van de wijk Kortenbos in Den Haag en het ontwerpen van hun eigen droomhuis.