Geo-analyses – deel 1

Gepubliceerd op 20 november 2020 om 15:58

Een kijkje in de GMD keuken

 

Een solide basis in GIS hadden de tweedejaars studenten GMD al wel, maar nu gaan ze op naar de volgende stap: Geo-analyses

Door GIS docent Peter Kaspers

De eerste lessen vanaf september waren nog gericht op de datakwaliteit en het belang daarvan met betrekking tot een geo-analyse. Maar nu raken ze steeds meer ingeburgerd in het uitvoeren van geavanceerde GIS analyses.

Een mooi voorbeeld is de analyse over de bereikbaarheid van ambulances in Nederland. Een onderzoek wat al eerder is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Het RTL nieuws dat hierover in 2017 al berichtgeving over heeft gedaan.

Deel van het model van twee studenten 

Naast de vaardigheid om een model te bouwen, moesten de studenten ook vooral nadenken over de data die ze daarvoor gingen gebruiken. Vragen als: “nemen we de ambulanceposten in Duitsland, vlak over de grens, ook mee in de analyse?”, zorgden ervoor dat de resultaten juist geïnterpreteerd konden worden,

maar ook wat de consequenties zijn om deze posten wel of niet mee te nemen in de analyse. 

Hieronder één van de resultaten, waarin verschillende bereikbaarheidszones zijn afgebeeld. 

Op basis van deze analyse, konden de studenten achterhalen welke gebieden al wel goed bereikbaar zijn voor ambulances en welke minder goed.

Inmiddels werken de studenten alweer aan een nieuw analyse-vraagstuk. Dit keer over energievrije wijken en buurten. Hierin gaan de studenten ook aan de slag met 3D visualisaties. De resultaten van deze analyses zullen begin 2021 op het Geolab worden geplaatst.