Geo Informatiedag 2023 voor docenten: Overzicht vóór inzicht

Gepubliceerd op 12 november 2023 om 20:43

Carline Amsing met een Intro over Geo-Informatie Nederland

Jessy Faas, Zone College over de samenwerking met Vista, Lentis en HAS en haar wensen voor de toekomst

Een thuiswedstrijd voor Cheryl van Kempen, Aeres Hogeschool Almere, hier met het module overzicht van de bachelor Geo, Media en Design

Dat was het doel van de dag: een overzicht van alle door de overheid bekostigde geo-opleidingen, zodat we tot inzicht kunnen komen voor docenten, én voor studenten. Ook wereldwijde organisaties zoals UN-GGIM en FIG vragen om meer inzicht.

In april 2018 werd er voor het laatst zo’n bijeenkomst georganiseerd. Er is sinds die tijd heel wat veranderd, ook in de geo-wereld. Zo zijn er MBO opleidingen Geo, Data, Design tot stand gekomen, heeft Aeres Hogeschool naast een bachelor Geo, Media en Design ook een bachelor Aarde en Klimaat, kent UTwente een master Spatial Engineering. Maar hoe hangen die studies samen?  Na een korte introductie door de organisatoren, nam Carline Amsing, Verenigingsdirecteur, Geo-Informatie Nederland, het woord met een intro over de vereniging en de beoogde aandacht voor het onderwijs.

Arnold Bregt, Dean of Education én Professor Geo-information science, volgde met een overzicht van eerdere nationale initiatieven (uit 1995, 2008 en 2023) in een zeer interactieve sessie, met als titel Dynamiek in Geo Onderwijs? Arnold ging in op het Geo onderwijs Landschap, huidige Politiek/bestuurlijk, Onderwijs inhoudelijk, en Maatschappelijk Trends en mogelijke effecten voor het onderwijs. De duidelijke verschuiving in de balans tussen Knowledge , Skills, Attitudes kwam ook aan de orde.

Diana van Altena, Directie Ruimtelijk Beleid, Cluster GEO Informatie, MinBzK, sloot de ochtend af met een presentatie over Nieuwe stappen voor geo onderwijs. Zij deelde haar eerste bevindingen van haar verkenning van het geowerkveld en het landmeetkundig onderwijs.

Na de pauze gaven vier docenten een korte pitch over de eigen opleiding, Cheryl van Kempen, Aeres Hogeschool Almere; Eduardo Dias, Vrije Universiteit – Geo Information minor; Jessy Faas, Zone College; Lucas Grus, GIMA / WUR. De inhoud: leerdoelen, eindtermen, opzet, kentallen, status accreditatie, het unieke van de opleiding, prioriteiten voor de toekomst, kansen voor samenwerking. Overigens hebben alle deelnemende opleidingen deze informatie gedeeld, zodat we nu naar een compleet overzicht kunnen toewerken.

Na de lunchbreak stonden samenwerking en toekomst centraal. Ideeën te over in de sessies Samenwerken en Toekomst, die elkaar als vanzelf wat overlapten: Een nationale GI cursus, een GeoInformatie Studiewijzer, samen vakken ontwerpen, elkaars vakken delen, algemene promotie filmpjes, die iedereen kan gebruiken. Allemaal aansluiten bij de GeoWeek.

Dat netwerken binnen het onderwijs werkte goed en smaakt naar meer. Ook het weer werkte mee, waartoe inspirerende vergezichten vanaf het tuindak van Aeres al niet goed zijn. De dag was zeker een goede start om tot meer inzicht in het geo-onderwijs te komen. De volgende Geo Onderwijsdag zal bij Wageningen Universiteit plaatsvinden. De collegae daar kennende zullen we niet vijf jaar wachten. In de woorden van Arnold Bregt: “Papier houdt niets tegen, het zijn de mensen zelf die het moeten doen”.

 

Marien de Bakker, HAS Green Academy
Jan Willem van Eck, Aeres Hogeschool Almere.

NB een inhoudelijk verslag volgt in het tijdschrift Geo-Info.  

 

Reactie plaatsen

Reacties

Roderik Lindenbergh
6 maanden geleden

Beste mensen, helaas is het ons deze keer niet gelukt aanwezig te zijn. In Wageningen sluiten we graag aan.

Roderik Lindenbergh

namens TU Delft MSc programma Applied Earth Sciences, met daarin de specialisatie Earth Observation,