Amsterdam - trends en ontwikkelingen

Gepubliceerd op 15 mei 2023 om 11:47

Door: Joyce Straver, Anouk Witteman & Skip Eversenapril 2023

Binnen de module “Stedelijke trends en ontwikkelingen”, is er gekeken naar huidige en toekomstige stedelijke trends en ontwikkelingen binnen verschillende Nederlandse steden.

In deze publicatie worden verschillende aspecten van stadsontwikkeling in Amsterdam belicht. We gaan dieper in op het vraagstuk rondom klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor Amsterdam. Hierbij is er gekeken naar de Amsterdamse beweeglogica en de digital twin van de stad, vergrijzing, duurzame mobiliteit en de circulaire economie.

De artikelen bieden inzicht in de verschillende manieren waarop Amsterdam de uitdagingen aangaat die komen kijken bij de snel veranderende wereld en de gevolgen die het heeft voor de stad.

Ook Amsterdam heeft last van klimaatverandering. Om klimaatverandering tegen te gaan heeft de gemeente Amsterdam de Amsterdamse Aanpak Klimaatadaptatie opgezet. Met deze aanpak wil de gemeente tijdig inspelen op klimaatverandering en hier ook aanpassingen voor creëren.

De economische voorspoed die Amsterdam heeft gebracht, is iets waar de stad trots op mogen zijn. Er kleeft echter ook een grote schaduwzijde aan: we gebruiken grondstoffen alsof ze oneindig voorradig zijn. Dit legt een grote druk op de natuur en het klimaat. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders (2018-2022) gekozen voor een versnelling van de circulaire transitie.

Zij willen ervoor zorgen dat we welvarend kunnen leven binnen de grenzen die de aarde ons oplegt. Om invulling te geven aan deze ambitie, is de 'Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025' en het 'Innovatie- & Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2021' vastgesteld.

Amsterdam heeft net zoals andere steden veel te maken met het feit dat ouderen graag langer in hun eigen huis willen blijven wonen. Helaas bestaat Amsterdam grotendeels uit vooroorlogse woningen en hierdoor kunnen aanpassingen aan woningen niet makkelijk gedaan worden. Daarom heeft de gemeente het actieplan age-friendly city opgezet.

Lees het hele artikel onder de afbeeldingen >>

Over dit artikel

Deze bijdrage aan het GeoLab is onderdeel van het vak ‘Stedelijke trends & ontwikkelingen’. Het is een product van 3e jaars studenten van de opleiding Geo Media & Design in het kader van de module ‘Geo-Analyse & Visualisatie’.
De studenten hebben voor de vier grote steden van Nederland - Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag - gekeken naar een aantal actuele ruimtelijke vraagstukken. Ze hebben onderzoek gedaan naar huidige en toekomstige stedelijke trends en ontwikkelingen. Hierbij hebben ze zowel gekeken naar theorie- als praktijkvoorbeelden. Voor elke stad hebben ze onderzoek gedaan naar de volgende trends en ontwikkelingen:
1. Klimaatbestendige stad
2. Gezonde stad
3. Circulaire stad
4. Vergrijzende stad
5. Bereikbare stad
6. Digital twins