Rotterdam - trends en ontwikkelingen

Gepubliceerd op 17 mei 2023 om 11:47

Door: Nivine Benjamin, Sigge Kal en Tessa Kuil april 2023

Steden zijn over de jaren heen gegroeid en gekrompen en ze zijn vaak het onderwerp van gesprek. Uit cijfers van het Planbureau van de Leefomgeving blijkt dat het aantal inwoners dat in steden woont alleen nog maar toe gaat nemen (PBL, z.d.). De bevolking in Nederland blijft groeien en het grootste aantal van deze mensen gaat in de randstad en in de grote steden wonen (PBL, 2019).

Zo ook in de vier grootste steden van Nederland ook wel de G4 genoemd. In 1994 is het grotestedenbeleid opgezet door de overheid, waarbij de vier grootste steden in Nederland zijn aangewezen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023). De G4 zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Steden gaan met steeds meer trends en uitdagingen te maken krijgen, zo ook Rotterdam. Rotterdam is met 588.490 inwoners de op een na grootste stad van Nederland na Amsterdam (Centraal Bureau voor de Statistiek, z.d.).

Rotterdam is een stad met twee verschillende kanten die samen toch een zijn. Rotterdam heeft een hippe binnenstad met veel hoogbouw, maar er is ook veel industrie door de haven die de grootste van Europa is (De Haven Die Je Verder Brengt, z.d.).

In dit artikel zullen verschillende trends worden uitgelicht vanuit het oogpunt van Rotterdam. Een paar voorbeelden van trends die zullen worden behandeld zijn klimaatadaptatie, bereikbaarheid en vergrijzing.

Bij iedere trend zal er worden gekeken naar wat er nu in de stad afspeelt en hoe dit in de toekomst toegepast of verbeterd gaat worden, en dit wordt ondersteund door voorbeelden. Verder zal er worden gekeken naar de invloed van de trend op de indeling van de stad.

 

Lees onder de afbeeldingen het hele artikel >>

Over dit artikel

Deze bijdrage aan het GeoLab is onderdeel van het vak ‘Stedelijke trends & ontwikkelingen’. Het is een product van 3e jaars studenten van de opleiding Geo Media & Design in het kader van de module ‘Geo-Analyse & Visualisatie’.
De studenten hebben voor de vier grote steden van Nederland - Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag - gekeken naar een aantal actuele ruimtelijke vraagstukken. Ze hebben onderzoek gedaan naar huidige en toekomstige stedelijke trends en ontwikkelingen. Hierbij hebben ze zowel gekeken naar theorie- als praktijkvoorbeelden. Voor elke stad hebben ze onderzoek gedaan naar de volgende trends en ontwikkelingen:
1. Klimaatbestendige stad
2. Gezonde stad
3. Circulaire stad
4. Vergrijzende stad
5. Bereikbare stad
6. Digital twins