Den Haag - trends en ontwikkelingen

Gepubliceerd op 12 mei 2023 om 12:03

Door: Jurjen Rouwenhorst, Laura Zeintra en Sim ten Holt - april 2023

Den Haag werkt aan een klimaatbestendige stad door middel van verschillende maatregelen en beleidsplannen. Het doel is om de stad voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering zoals hogere temperaturen en veranderingen in het neerslagpatroon.

Daarnaast houdt de  gemeente Den Haag de Haagse luchtkwaliteit goed in de gaten. Met berekeningen en metingen kijkt de gemeente of de luchtkwaliteit beter wordt. De gemeente wil in 2030 voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Voor Den Haag betekent circulariteit een duurzame economie die kan zorgen voor nieuwe kansen, zoals de uitstoot van CO2 verminderen en een besparing van grondstoffen. De stad hoort ook bij een samenwerkingsverband tussen het Rijk, Provincie Zuid-Holland, de Gemeente Den Haag en diverse (semi-) publieke en private partners.

Wat betreft de vergrijzing: Het aandeel 65 plussers in
Den Haag ligt in 2022 op 15 procent en dat is gematigder dan in
sommige andere delen van Nederland: dit toe te schrijven aan de jonge bevolkingsopbouw.

De stad Den Haag groeit, wat verdichting van de stad betekent en daardoor neemt de verkeersdrukte toe. Een mobiliteitstransitie is nodig om ruimte optimaler te benutten. Met als streven dat iedereen in de stad zich snel en veilig van A naar B kan verplaatsen. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen moeten we innoveren en meer prioriteit geven aan lopen en fietsen.

In het kader van de digitale stad ontwikkelt de gemeente Den Haag aan de kust van Scheveningen een Living Lab. De gemeente hoopt zo te leren wat voor slimme toepassingen kunnen slagen binnen de stedelijke context. Een Living Lab heeft betrekking op een verandering in de fysieke ruimte en het gaat om een experimenteer omgeving. Bij dit Living Lab zijn ook een aantal samenwerkingspartners betrokken, zoals Argaleo. Argaleo is een bedrijf dat ICT-services en applicaties ontwikkelt en verkoopt aan bedrijven en overheid. Argaleo heeft een Digital Twin dashboard aangesloten op het dataportaal van Den Haag. Hieronder is een voorbeeld te zien van hoe de Digital Twin van Scheveningen eruitziet.

Lees het hele artikel onder de afbeeldingen >>

Over dit artikel

Deze bijdrage aan het GeoLab is onderdeel van het vak ‘Stedelijke trends & ontwikkelingen’. Het is een product van 3e jaars studenten van de opleiding Geo Media & Design in het kader van de module ‘Geo-Analyse & Visualisatie’.
De studenten hebben voor de vier grote steden van Nederland - Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag - gekeken naar een aantal actuele ruimtelijke vraagstukken. Ze hebben onderzoek gedaan naar huidige en toekomstige stedelijke trends en ontwikkelingen. Hierbij hebben ze zowel gekeken naar theorie- als praktijkvoorbeelden. Voor elke stad hebben ze onderzoek gedaan naar de volgende trends en ontwikkelingen:
1. Klimaatbestendige stad
2. Gezonde stad
3. Circulaire stad
4. Vergrijzende stad
5. Bereikbare stad
6. Digital twins