Ondernemende studenten in de Geobranche!

Gepubliceerd op 22 april 2021 om 16:17

Bijdrage van Marsha van Rooijen, Peter Kaspers en Jan Willem van Eck 

Op woensdag 21 april hebben 1e jaars studenten GMD een eindpresentatie voor de module Ondernemend in de Geobranche verzorgd. Tijdens deze module verkennen de studenten gestructureerd het werkveld, waarin zij later mogelijk werkzaam zullen zijn.  

Naast deze eindpresentaties maken een digitale excursie, een eindverslag, de vakken Business Modellen en Trends in de Geobranche en een symposium onderdeel uit van deze module.

De leerdoelen van de module Ondernemend in de Geobranche zijn onder andere: na afronding kan de student de toegevoegde waarde van geo-informatie voor bedrijf en klant benoemen, trends beschrijven binnen het werkveld van de geo-informatie en passende ideeën voor innovatie herkennen en onderzoeken.

Deze organisaties hebben een presentatie / dialoog met de studenten verzorgd: Geonovum, de gemeente Hilversum, Geometius, IHE Delft en Antea. Het zijn organisaties die de studenten eerder in groepen tijdens een digitale excursie hebben onderzocht. Dankzij de digitale excursies en het symposium konden de studenten een directe relatie leggen met de onderwerpen die tijdens de vakken Business modellen en Trends in de Geo-branche aan de orde zijn gekomen.

Het “Ondernemend in de Geobranche” symposium heeft eerder, op woensdag 31 maart, online plaatsgevonden. De moderatoren Shandra Postma en Niels Holsbeeke hebben sprekers en medestudenten door een gevarieerd programma geloodst. Zo maakten alle studenten kennis met onderwijs en onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheidsinstellingen, die door collega-studenten tijdens een digitale excursie al zijn verkend. Op basis van die excursie hebben de studenten een rapport over de organisatie geschreven, waarbij een beschrijving van de organisatie, een beeld van verleden en toekomst en een beeld van de interne organisatie aan de orde komen.

Voorbij de buzzwords

Een inleiding door René Pauw van de gemeente Hilversum vormde de aftrap van de middag. Op een zeer interactieve manier ging René voorbij het buzzword in op Smart City Hilversum en het grotere doel: hoe maken we het leven van Hilversummers in de stad, fijner, veiliger. De quote van de dag was van Jasper Schuur, Geometius: “puntenwolken worden de waarheid” – voor de Digitale Twin. In zijn presentatie ging Jasper in op ontwikkelingen van landmeetkunde/geodesie, zoals die herkend kunnen worden bv Pix4D Catch en het voor de studenten welbekende SketchUp.

Na de pauze nam Gineke van Putten, Geonovum, het stokje over. Gineke legde de link tussen haar studietijd en haar werk als een professional en ze deelde haar visie op Geo-ICT (“Geen doel op zich!”). Gineke vatte haar rol met een ‘Samenwerking door verbeelding!” samen. Als adviseur standaarden Basisregistratie Ondergrond en de relevante maatschappelijke domeinen kijkt ze over domeinen heen.

Hans van der Kwast, als vertegenwoordiger van het onderwijs, deelde trends in het gebruik van geo-informatie in de internationale watersector. Belangrijke ontwikkelingen: Spatial Data Infrastructures, Remote Sensing Products en Citizen Science. Erg jammer dat we niet fysiek op bezoek konden gaan bij IHE Delft - we houden dat graag tegoed.

Geo-informatie als ‘commodity’

Tonie Speelman, Antea, ging na een korte inleiding in de enorme veranderingen bij het verzamelen van geodata (sensoren, robots – de digitale hond-, open data) en het effect op trends als IT en infrastructuur en Datagedreven werken. Daarna betrok hij meteen alle deelnemers mee in een discussie aan de hand van een aantal stellingen:

  • Geo-informatie is een ‘commodity’ (gemeengoed) geworden of is het een een echt vakgebied?
  • De geoinformaticus zit vlakbij de directiekamer of de geoinformaticus zit in de kelder van het kantoor?
  • Data is het nieuwe goud voor de ondernemer.. of is vrij beschikbare ‘open data’ slecht voor een bedrijf?

Zonder werkveld geen ‘ondernemend in de geosector’

Na een korte samenvatting en een dankjewel aan de sprekers sloten Shandra en Niels het symposium af.

Zonder werkveld geen ‘Ondernemend in de geosector’. Hartelijk dank aan de sprekers en de organisaties waar zij voor staan. Ook namens studenten en docenten een bijzonder dank aan Geonovum (Rob van de Velde, Irina Entrop-Heekelaar en Frank Terpstra) en Tygron (Florian Arthur Witsenburg) die op eerdere momenten in de module een bijdrage hebben geleverd.

Wij hopen jullie graag weer eens terug te zien!