Multi Hazard Risk Assessment

Gepubliceerd op 17 maart 2021 om 22:04

bijdrage door docent geo-ict Cheryl van Kempen

Elk jaar vinden er wereldwijd zo'n 400 catastrofes plaats die als ramp kunnen worden aangeduid. Deze rampen kosten de internationale gemeenschap zo'n $ 268 miljard dollar per jaar. Een gigantisch bedrag, maar wat nog erger is, natuurlijk, zijn de persoonlijke verliezen. Doden, daklozen en je hele huis, hebben en houden kwijt raken. En jij beleeft dit niet alleen, iedereen om je heen zit in hetzelfde schuitje. Hoe ga je hiermee om?

Uit onderzoek blijkt dat iedere cent geïnvesteerd in het voorkomen van rampen je uiteindelijk 7x dat bedrag bespaart aan schade en hulp. Rampen zouden ons dus eigenlijk maar 38 miljard per jaar moeten kosten. Groot verschil toch?

Rampen zijn super interessante fenomenen. De meeste hebben een natuurlijke oorzaak, zoals een tsunami of aardbeving. Andere hebben een menselijke of technologische oorzaak, zoals een olie-lek of een kernramp.

Maar wat wel bijzonder (vervelend) is aan rampen, is dat ze vaak niet op zichzelf staan. Rampen veroorzaken vaak een domino-effect waardoor een gebied al snel door meerdere, opeenvolgende rampen geraakt wordt, met alle gevolgen van dien. 

Het vak Multi Hazard Risk Assessment wordt door tweedejaars GMD studenten gevolgd gedurende het tweede semester.  In dit vak leren ze ruimtelijke analyses uit te voeren met als doel een advies uit te brengen met betrekking op het risico op rampen, maar ook hoe hun impact verkleind kan worden (want voorkomen kan niet altijd). Onderstaande afbeelding laat het hele proces zien:

  1. Geodata wordt gezocht op basis waarvan 
  2. een model kan worden opgesteld voor het bepalen van de vulnerability, exposure en hazard, die het samen mogelijk maken om het risico te bepalen. 
  3. Het model wordt omgezet in een python script waarmee verschillende scenario's kunnen worden doorgerekend.
  4. en op basis waarvan uiteindelijk een advies kan worden uitgebracht.