Geodata voor groen duurzaam Almere

Gepubliceerd op 2 februari 2021 om 16:30

Afgelopen week hebben tweedejaars studenten GMD hun online eindpresentaties gegeven aan medewerkers van de gemeente Almere. Kern van de opdracht was: een advies vanuit geo-data voor een groen duurzaam Almere. Hierover een kort verslag.

 

Begin september van dit schooljaar zijn deze studenten gestart met de module ‘Big data in Smart Cities’. Een belangrijk onderdeel binnen deze module is een assessment dat uitgevoerd moet worden voor een externe opdrachtgever.

Net als voorgaande jaren is deze externe opdrachtgever de gemeente Almere. Onder begeleiding van Aralt Brilman (Coördinator Geodata) en Emma Roggen (Medewerker data, analyse en visualisatie) en twee docenten van Aeres Hogeschool (Kees Jansen en Peter Kaspers), zijn de studenten aan de slag gegaan met de kernvraag ‘Hoe kom je aan zinvolle informatie vanuit de overvloed aan ruwe geodata’.
Om deze vraag te beantwoorden werden de studenten verdeeld in drie groepen en koos iedere groep een eigen thema binnen de context van Big data in Smart 
Cities. De uitwerkingen van deze thema’s in de vorm van een storymap ziet u hieronder. 

Ontwikkelingsadvies Almere Pampus 

Binnen dit onderzoek is gekeken naar hoe Almere Pampus als gebied kan gaan bijdragen aan de te verwachten woningnood in de komende jaren. Op basis van geo-analyses en visualisaties van bestaande geografische gegevens hebben de studenten de stap gemaakt naar een mogelijke inrichting van het gebied. Daarbij hebben ze ook gekeken naar andere gebieden zoals IJburg en Almere Poort om tot een goed onderbouwd advies te komen. 

Klik op iedere afbeelding om de storymap te openen. 

Hittestress in Almere Muziekwijk 

Hittestress is oververhitting van het menselijk lichaam. Mensen kunnen door hitte de warmte in het lichaam niet kwijt en ondervinden hierdoor lichamelijke klachten. Mensen, met name binnen de kwetsbare groepen,  kunnen er zelfs aan overlijden. Hittestress komt meer en heviger voor in steden dan op het platteland.  

Hittestress kan voor een groot deel ook gekoppeld worden aan de toename van verstening in een stad. Het groepje studenten binnen dit thema hebben het gebied Almere Muziekwijk onderzocht op hittestress en hebben gekeken naar hoe de hittestress kan worden verminderd. Mooie alternatieve als groen parkeren, meer groene daken en groene tuinen kunnen hier aan bijdragen.

Groep Hittestress Almere Muziekwijk >>  studenten Wessel Focke, Myrthe Koelemeij, Sterre Raven, Anna Swart en Chesko Woldendorp.

Energieverbruik in Almere Haven en Almere Buiten 

Het verduurzamen van wijken is een landelijke trend waar veel gemeenten in Nederland al aan bijdragen. Sinds het klimaatakkoord van Parijs worden er steeds meer stappen gemaakt om de opwarming van de aarde te verminderen. Ook binnen de gemeente Almere is het verduurzamen van woningen al in volle gang.

Het groepje studenten binnen dit thema hebben onderzocht wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot onder andere de energielabels in de wijken Almere Haven en Almere Buiten. Vandaaruit hebben ze gekeken naar de mogelijkheden voor meer verduurzaming in deze wijken. Het verbeteren van Isolatie en het uitbreiden van zonnepanelen zullen daar goed aan kunnen bijdragen. De studenten hebben daarbij ook gekeken naar schaduweffecten van hoge bomen.    

Groep Energieverbruik in Almere >> studenten Mike Wassenborg, Krista de Moor en Sil Buyck