Ondernemend in de geobranche

Gepubliceerd op 28 juni 2020 om 20:12

Zonder werkveld geen “Ondernemend in de Geobranche”. Vandaag hebben de eerste jaars studenten Geo Media & Design de module -online- afgesloten.

Toen het onderwijs “in de digitale diepte werd gedonderd” werden excursies digitale excursies en leverden gastsprekers vanuit de eigen huiskamer een bijdrage aan het vak. Zelfs het bezoek bij de buren, de gemeente Almere, ging online.

Deze enorme overstap was niet mogelijk geweest zonder het enthousiasme en de bereidwilligheid van vele professionals en de organisaties waar zij voor staan.

Daarom mede namens André Nagelhout, Wietske van Dijk en Jan Willem van Eck een hartelijk ‘dank-je-wel’ aan:

Fijn dat jullie ruimte geven aan de geo professional van de toekomst!