Animatie droogte en overstroming

Gepubliceerd op 23 juni 2021 om 10:11

bijdrage van Sterre Raven - 2e jaars student GMD

Voor de training animeren heb ik een animatie over twee natuurrampen gemaakt: droogte en overstroming. De titel van mijn animatie heet 'Te veel en te weinig water'. In verstedelijkte gebieden is er vaak te weinig vegetatie en juist te veel steen. Dit zorgt ervoor dat water niet goed kan infiltreren en vastgehouden kan worden, wat uiteindelijk leidt tot droogte en overstromingen.

Aan het begin van deze training heb ik nagedacht over welke natuurramp en programma ik uit ging kiezen. Uiteindelijk heb ik gekozen om met PowerPoint mijn animatie te maken.

Na de keuze gemaakt te hebben voor de natuurramp en het programma ben ik aan de slag gegaan met een storyboard, die ik in de klas ook heb laten zien. Ik heb lang nagedacht over wat ik met deze animatie precies wilde bereiken en wie ik ermee wilde bereiken.

Mijn animatie heeft een educatief doel: het informeren van de burger over de oorzaken van overstromingen en droogte in stedelijke gebieden. Maar daarnaast ook wat er gedaan kan worden om dit te voorkomen, namelijk groene daken aanleggen, bomen planten en water opslaan.

Na het maken van het storyboard heb ik even een tijdje niet aan de animatie gezeten vanwege andere projecten. Maar omdat ik het verhaal goed had uitgedacht heb ik de animatie toch goed af kunnen maken. De illustraties heb ik grotendeels zelf gemaakt, behalve de bomen en personen. PowerPoint was vrij makkelijk onder de knie te krijgen en ik verbaasde me er dan ook over hoeveel opties er eigenlijk zijn.

Tot slot heb ik geluid toegevoegd. Een voice-over heb ik achterwege gelaten omdat ik al tekstblokjes in de animatie had gezet en ik het onnodig en rommelig vond om er een stem achter te plakken. Mijn animatie moest namelijk duidelijk een rustig overkomen. Daarom heb ik gekozen voor een rustige beat die verandert in de loop van de animatie. Ik denk dat deze beat goed achter de animatie past omdat het een activerende toon met zich meebrengt.

Met deze training animeren heb ik geleerd dat een animatie vrij gemakkelijk te maken is en hoe je geluid kan toevoegen om de stemming van een verhaal te beïnvloeden. Bewegend beeld is een trend die steeds vaker wordt ingezet om informatie op een duidelijke manier weer te geven, daarom denk ik ook dat het belangrijk is dat wij als studenten Geo Media & Design dit leren.