Redactioneel denken en het Eurovisie songfestival

Gepubliceerd op 25 mei 2021 om 14:56

Geschreven door Tessa Kuil, 1 GMD 

Voor het vak Datavisualisatie was de opdracht van deze week om een analyse vanuit drie perspectieven te maken van het Eurovision logo 2020 en 2021. Dit logo is gemaakt door Clever en Franke. Dit bedrijf uit Utrecht richt zich op data gedreven experiences. De drie perspectieven zijn invalshoek, framing en focus en komen uit het boek Data visualisation van Andy Kirk  

Invalshoek

De invalshoek die wordt gebruikt in de datavisualisatie kan omschreven worden als: Hoe kunnen de connecties met andere landen van het songfestival worden uitgedrukt? Deze invalshoek is relevant, want je bekijkt de connectie met andere landen vanuit Rotterdam en dus het Nederlandse standpunt. De invalshoek die ze hebben aangehouden is de connectie op het gebied van ligging van de verschillende Eurovisie songfestival landen die naast Nederland meedoen. Het thema van het Eurovisie songfestival is open up en dit past bij de vorm die ze hebben gebruikt, alle strepen van de verschillende landen komen samen in het middelpunt van de cirkel: Nederland.

Framing

Het bedrijf Clever en Franke heeft er in de visualisatie voor gekozen om voor ieder land twee kleuren van de vlag uit te kiezen. Verder is er gekozen om dezelfde dikte voor de streep van het land aan de houden.

Als er meerdere landen in dezelfde richting liggen en dus in dezelfde streep van de cirkel dan is ervoor gekozen om nog steeds de twee kleuren van de vlag per land aan te houden.

Als er dan bijvoorbeeld 3 landen in dezelfde richting liggen, dan zijn er dus 6 kleuren in de streep van de cirkel. De werkelijke afstand hebben ze achterwege gelaten, maar wel gesymboliseerd in de visualisatie.

 

 

afbeeldingen in dit artikel: Clever en Franke

Focus

Verder is er nagedacht over de afstand tot de landen. De cirkel is niet perfect rond en er steken strepen uit die lang er zijn, maar er zijn er ook die korter zijn. Dit duidt op de afstand vanaf Nederland tot dat land. Bijvoorbeeld de streep naar Ierland is korter dan die naar Australië. Dit afstandsverschil komt ook terug binnen de strepen/richting waar meerdere landen in zitten. Zoals al eerder gezegd is dus de streep/vak per richting even groot/breed, maar de afstand is ook meegenomen binnen het vak zelf.

Bijvoorbeeld in het vak van Frankrijk en Spanje. Frankrijk heeft een kleiner gedeelte binnen het vak dan Spanje, omdat het dichter bij ligt. Er is niet gebruikt gemaakt van voor- en achtergrond, maar in zekere zin wel van diepte. Omdat alle landen en dus strepen bijeenkomen in een centraal punt.

Vergelijking met de 2020 versie

De 2020 versie heeft dezelfde vorm en dezelfde kleuren. Maar houdt drie vlagkleuren per land aan in plaats van twee. De invalshoek bij de 2020 versie is het aantal jaren dat ieder land meedoet aan het Eurovisie songfestival. In tegenstelling tot bij de 2021 versie waarbij de invalshoek afstand tot de landen is. De cirkel begint bovenin en loopt naar rechts en eindigt links bovenin. Dit werkt fijn, want het is de (westerse) normale leesrichting die wordt aangehouden. Het loopt ook chronologisch mee op het principe van tijd, want de klok draait ook rechtsom. Hierbij geldt opnieuw het principe dat alle landen bij elkaar komen door het Eurovisie songfestival en dat is bij deze visualisatie in het midden van de cirkel. Bij de 2020 versie zijn er ook voor ieder land vignetten gemaakt. Dit past goed bij de visualisatie waar alle landen inzitten. Bij een vignet van een land wordt er weergegeven per streep van de cirkel of dat land participeerde aan het songfestival, dat het oké scoorde, maar niet in de top 10 zat en als laatste of het land dit jaar won of in de top 10 zat.

Reflectie

Ik vind beide versies leuk en ik denk dat als je het verhaal erachter weet dat het dan een erg leuke stijl/datavisualisatie is voor het songfestival. Ik vind het mooi dat ze een cirkel hebben gekozen en dat het symboliseert dat de landen samenkomen bij het Eurovisie songfestival en dus dit jaar in Nederland. Zowel het idee van afstand als van jaar dat ze meedoen vind ik slim bedacht. Persoonlijk denk ik dat ze erg slim zijn geweest om voor de 2021 versie er een met afstand te ontwikkelen. Omdat het nu Corona tijd is en de afstand tussen je medemens heel erg groot is en de afstand tussen andere landen. Dit past ook goed het idee van het samenkomen van de verschillende landen door het songfestival. Ik denk dat je bij beide visualisatie wel uitleg nodig hebt om het volledig te begrijpen, maar als je het eenmaal weet ze goed snapt. Van de 2020 versie zijn de vignetten van de losse landen wel iets te ingewikkeld naar mijn oordeel. Het wordt onduidelijk door de categorie het land scoort oké, maar het haalt de top niet en het staat in de top 10 dat jaar. Dit hadden ze specifieker moeten maken.