Een lange geschiedenis van Virtual Reality

Gepubliceerd op 22 maart 2021 om 08:11

Geschreven door Max Kooiman (student 3GMD) en Baukje Rienks (docent geodesign)

Rond 2015 ontwikkelde Virtual Reality zich opeens snel. Grote mediabedrijven als Google en Facebook zetten volop in op dit medium. Bij Geo Media & Design onderzoeken we in het Geolab wat de mogelijkheden kunnen zijn voor de geo-branche.

Virtual

Om VR te kunnen begrijpen moeten we eerst de term “virtual” snappen. Deze term is over de jaren heen veel veranderd. Afkomstig van het Latijnse woord “virtus” en daarna “virtualis”. Virtual betekende in de 15e eeuw iets zijn maar eigenlijk niets. In 1959 veranderde te betekenis naar hoe we het hedendaags ook kennen: niet fysiek bestaand maar gemaakt om te verschijnen door software.

Een andere realiteit

1838 was het begin van alle XR (overkoepelende term voor VR, AR & MR) wat wij nu kennen. Charles Wheatstone beschreef toen voor het eerst stereopsis en binoculair zicht, oftewel: onze perceptie van diepte en 3d door twee ogen. Zijn onderzoek toen heeft de ontwikkeling van AR & VR gestart. In 1955 werd het concept van een ‘echte’ virtuele wereld gemaakt door Morton Heilig. Zijn creatie, the Sensorama, zou alle zintuigen stimuleren terwijl je in een andere realiteit zat. Een aantal jaar later had hij ook een prototype gemaakt, maar helaas werd dat geen succes. The Sensorama wordt door velen beschouwt als het begin van VR.

Foto en video door Baukje Rienks

 

Headset

10 jaar later werd VR een echte realiteit door de creatie van de Ultimate Display, gemaakt door Ivan Sutherland. Zijn machine was de eerste hoofd gemonteerde display waar een persoon naar een virtuele wereld word verplaatst. De VR bril die we nu kennen heeft grote gelijkenissen met de beschrijving van een virtuele headset in het science fiction boek: Pygmalion’s specatacles (Stanley G. Weinbaum) geschreven 1935.

Want VR is geen rage maar ontwikkelt zich langzaam. Location based gaming is een interessante ontwikkeling die goed gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in problemen als wateroverlast of hittestress in de stad.