Beroepsethiek en Covid-19

Gepubliceerd op 13 mei 2020 om 12:11

Hieronder zie je voorbeelden van een opdracht voor 3e jaars GMD-studenten voor het vak Ethiek. De opdracht is om een visie te geven op moreel ethisch handelen in deze tijd van COVID-19, vanuit de blik van een GMD-er.

Naast de context van de situatie van COVID-19, schetsen de studenten een moreel dilemma / ethisch vraagstuk dat samenhangt met GMD-werkveld en hun visie op de beroepscode van de geo-professionals.

Aïsha Keijman (storymap)

>> Morele beroepscode voor geo-profs. in de COVID-19 crisis

De COVID-19 app: wat kunnen we leren van anderen landen?

Jaymi Sowirono (storymap)

>> Samen sterk in de strijd tegen Covid-19

Over het gebruik van de (nog te ontwikkelen) COVID-19 app: wat te doen bij onvoldoende vrijwillige deelname hieraan?

Jacco Stoffer (storymap)

>> Corona - Kijken met een ethisch perspectief

Over tracking van locatiegegevens via smartphones: hoe waarborgen we de anonimiteit?

Veli Alkan (storymap)

>> Ethische dilemma's door fake news

Fake news: wat zijn de gevolgen van nepnieuws tijdens de COVID-19 pandemie?

Martijn Bokdam (storymap)

>> Ethische dilemma's in de Chinese "Health Code app"

Gaat China nog een stap verder in het controleren van burgers?