Stage Ben Sinnige | Upcycle Centrum Almere

Gepubliceerd op 31 januari 2018 om 15:53

Ben Sinnige liep een half jaar stage bij de gemeente Almere >>
‘De gemeente Almere heeft als ambitie een energieneutrale en afvalloze stad te worden. Het Upcyclecentrum is een concrete uitwerking van deze ambitie. In het overdekte Upcyclecentrum kunnen Almeerders hun “afval” gescheiden inleveren.

Maar er zijn ook creatieve werkplaatsen, waar ondernemers reststromen verwerken tot nieuwe producten. Verder is er een educatiecentrum: een inspirerende ruimte gericht op inwoners, studenten en producenten met als doel het circulair gedachtegoed verder te verspreiden.

Tijdens mijn stage heb ik in een projectteam gewerkt aan de opening van het Upcyclecentrum. Ik heb mij voornamelijk beziggehouden met het inzichtelijk maken van informatie. Dit uitte zich vaak in het ontwerpen van informatieborden.‘